20 Mart 2012 Salı

Biyosidal Ne Demek ?

Biyosidal Ne Demek?

Biyosidal; Bakteri, virüs, mantar, böcek, sinek, fare gibi tek hücreli yada çok hücreli mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan kimyasal ya da biyolojik preperatların tamamı “biyosidal” olarak isimlendirilir.

Biyo: Hayat, canlı, yaşayan, anlamlarına gelen bir sözcüktür.
Sidal: Güç kullanan, güç altında tutan, öldüren gibi anlamlara gelen bir sözcüktür.
Biyosidal köken olarak biyo + sidal kelimelerinden, latince den türetilerek dilimize katılmış bir kelimedir.

Biyosidal ürünler ile ilgili işlemler, izinler ve ruhsatlar gibi resmi işlemler için muhatap olunacak en yetkili merci olan Sağlık Bakanlığı'na göre ise biyosidal ürün tanımı şu şekildedir;

Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları ifade eder.

Biyosidal ürünler; İnsanların bulunduğu ortamlarda, yaşam alanlarında veya çevrelerinde bulunan zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan ve bu zararlıları yok eden veya uzaklaştıran, cezbederek belirli bir hedefte toplanmalarını sağlayan kimyasal formülasyonlar veya maddelerdir.

Bu zararlılar halk sağlığını olumsuz etkileyen haşereler, fareler, hamam böcekleri, sivrisinekler, akarlar vb. olabilir. Ayrıca içme suyu dezenfektanları, hastanelerde ve gıda sektörü de dahil birçok sektörde kullanılan birçok yüzey dezenfektan maddeleri de biyosidal ürünler kapsamındadır.

Tipik örnekler: Dezenfektanlar, koruyucu maddeler, odun koruyucuları, rodentisitler, insektisitler, haşere kontrolü ya da kovucular.

Biyosidal ürünler yasal anlamlarına uygun olarak çoğunlukla evde kullanılır.Çoğu biyosidal ürün tarımda bitki koruma amaçlı kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım alanındaki kullanımları bitki koruma ürünleri yönetmeliği altındadır.

AB biyosidal ürünler direktifi biyosidal ürünleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Tüketiciye ulaştıkları şekil ile bir ya da birden fazla madde içeren maddeler ve preparatlar, kimyasal veya biyolojik yol ile zararlı organizmaları yok etmek, yapılarını bozmak, zararlı organizmalarca ortaya çıkarılan zararları önlemek ya da farklı bir şekilde mücadele etmek için kullanılan maddeler.

Bir başka deyişle;
Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder