20 Mart 2012 Salı

Biyosidal ürünlerin izinleri için risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi bir riskin ne kadar büyük olduğunu, etkilerinin ne kadar ağır olduğunu ve hangi olasılıklarda meydana gelebileceğini saptamak için yapılır.


Bir biyosidal ürünün izni ve kaydı için (doğru kullanım şartıyla) yapılan risk değerlendirmesi detaylı bir kullanım ve etki analizine ve bilimsel metotlara dayanır.

İlk aşamada fiziksel- kimyasal, toksik (örneğin zehirlilik derecesi) ve çevreye karşı olan zararlı özelliklerinden dolayı tehlike derecesi saptanır

Örneğin ana sütündeki madde miktarının yükselmesi ya da içme suyunun kirlenmesi de dikkatte alınır

Uluslararası tanınmış ve uyumlaştırılmış test kılavuzları kullanılır.

İkinci bir aşamada tüketiciler, ilgili halk kitleleri ve çevrenin maruz kalmasından dolayı (kullanım sırasındaki temasın boyutuna bağlı olarak) oluşabilecek riskin bir tahmini yapılır.

Beklenen risk ile ürünün tehlike potansiyeli arasındaki orana göre, ürün kullanımı ile bağlantılı olarak risk belirlenmesi yapılmaktadır.

Bu bazı tehlikeli ürünler için bundan sonra sadece uzman kişiler tarafından kullanılabilmeleri sonucunu doğurabilir.

Ürünün etkisini ve zaruretini de kapsayan fayda-maliyet analizi, hangi riskin göze alınabileceğine karar verir.

Burada geçerli olan prensip: Bir ürünün kullanımı ne kadar az olursa, ondan doğan risk da o kadar az olmalı. Böylelikle dezenfektanlar gibi bazı ürünlerin evde kullanılmalarından vazgeçilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder